تفاوت HTML و XHTML

تفاوت بین HTML و XHTML

احتمالا این سوال برای شما هم پیش آمده که واقعا تفاوت بین HTML و XHTML در چیست؟